'Misschien hebben wij niet zo een normale moeder-dochter band, maar toch zorgt ze goed voor me'
Susan (13 jaar.)

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Dissociatieve stoornis

Dissociatie betekent ‘ontkoppeling’ of ‘uiteenvallen’. Misschien zegt het je niets, maar het is een verschijnsel dat dagelijks voorkomt. Als je bijvoorbeeld met iets bezig bent zonder er met je gedachten bij te zijn of als je een dagdroom hebt. Dissociatie is een manier om tot rust te komen.

Maar wanneer iemand door de verschijnselen niet meer normaal kan functioneren, dan is er sprake van een dissociatieve stoornis. Het wordt dan een manier om te ontsnappen aan de ‘angstige realiteit’. Het ontstaan van een dissociatieve stoornis, gebeurt vaak doordat die persoon een traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld overlijden van iemand of seksuele mishandeling) heeft meegemaakt. Bepaalde emoties, gevoelens, gedachten en waarnemingen worden dan niet meer bewust ervaren.

Andere kenmerken van een dissociatieve stoornis zijn o.a.:

  • Geheugenverlies 
  • Verlies van gevoel in delen van het lichaam 
  • Het vergeten van belangrijke persoonlijke informatie 
  • Het gevoel hebben los te staan van de wereld om je heen 
  • Op zeer verschillende manieren gedragen 
  • Verstoord beeld hebben van eigen lichaam

Er zijn verschillende vormen van dissociatieve stoornissen:

Bij een depersonalisatiestoornis heeft iemand het gevoel los te staan van het lichaam of van zijn gedachten. Ze beleven zichzelf dan als een automaat of als in een droom.

Een dissociatieve amnesie is ernstig geheugenverlies voor bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen, maar ook voor dagelijkse dingen.

Een dissociatieve fugue betekent dat iemand een (gedeeltelijk) nieuwe identiteit aanneemt. Hij kan bijvoorbeeld plotseling en ongepland weggaan van de werkplek of van huis voor uren of dagen. Meestal gaat dit in combinatie met geheugenverlies.

Dissociatieve stoornis niet anders omschreven is een verzamelnaam voor stoornissen met dissociatieve verschijnselen die niet horen bij de bovengenoemde vormen van stoornissen.


sluiten