'Total package'
Storm

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

In het voorjaar (2022) wordt de website van Kopstoring vernieuwd. De website krijgt een nieuwe vormgeving en we updaten de teksten waar nodig. De website is dan straks ook makkelijker op een tablet of telefoon te bekijken. Wat is Kopstoring?

 

Kopstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Zij hebben meestal weinig tijd om stil te staan bij zichzelf. Het zijn vaak sterke en zelfstandige mensen. Toch wordt het ook hen wel eens teveel.

Je vindt hier informatie voor, over en door jongeren met een ouder met psychische of verslavingsproblemen.


Op Kopstoring kun je:

  • anoniem en gratis een groepscursus in een chatbox volgen met andere jongeren en een hulpverlener 
  • vragen per e-mail stellen aan een deskundige
  • verhalen van andere jongeren lezen en je eigen verhaal met anderen delen  
  • informatie over psychische en verslavingsstoornissen lezen
  • hulp zoeken


Wijziging privacyverklaring


De privacyverklaring van Kopstoring is per 16 mei 2022 op de volgende twee punten gewijzigd:

  • Per 1 januari 2022 zijn MetGGZ en GGNet gestopt en is Vincent van Gogh gestart met de uitvoering van Kopstoring. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het rijtje van GGZ-instellingen aan het begin van de privacyverklaring.
  • Het Erasmus MC voert momenteel het MARIO onderzoek uit. Voor dat onderzoek is er een uitwisseling tussen Kopstoring en MARIO opgezet, om de gegevens van deelnemers die via het MARIO onderzoek deelnemen aan Kopstoring voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken. In de privacyverklaring is onder punt 5. Met wie delen wij jouw gegevens? een alinea toegevoegd ("Als je deelneemt aan het MARIO onderzoek .... wij geen gegevens met het Erasmus MC."). Deze wijziging betreft alléén de deelnemers die zich op of na 16 mei 2022 via het MARIO platform hebben aangemeld voor de online groepscursus van Kopstoring. Oproep Jongerenraad voor cursus voor ouders met PTSS:Gezocht: jongeren met een ouder die PTSS heeft (gehad), die willen meedenken over een cursus voor ouders.

 

  • Ben jij tussen de 10 en 18 jaar? 
  • En heeft jouw vader of moeder PTSS (post-traumatische stress-stoornis)? Of had hij of zij dat vroeger?

 

2x ja? Dan nodigen we je graag uit voor de jeugdraad van het Sinai Centrum! 


Sinai Centrum, Trimbos Instituut en Arkin Jeugd en Gezin maken samen een cursus voor ouders met PTSS. Als een ouder PTSS heeft, hebben de kinderen daar soms ook last van. Ouders kunnen door PTSS bijvoorbeeld sneller boos worden. Of ze zijn vaak bang en overbezorgd. De cursus is bedoeld om ouders met PTSS te helpen. Zo blijft het thuis fijn, ook als de ouder even niet zo lekker in zijn of haar vel zit.


We zoeken jongeren van wie de ouder PTSS heeft (gehad) die het leuk vinden om bij de jeugdraad voor deze cursus te komen. De jeugdraad komt 5x samen om hun mening te geven. Wat moet er in de cursus komen? En hoe moet het onderzoek naar deze cursus eruit gaan zien? Daar denkt de jeugdraad over mee.


De eerste bijeenkomst is rond september 2021. De bijeenkomsten zijn waarschijnlijk in Utrecht of Amstelveen. Is het lastig om daarheen te komen? Dan kun je ook videobellen. Je reiskosten worden vergoed en je krijgt 20 euro per bijeenkomst.

Meer informatie vind je hier.


Wil je meedoen? Of heb je een vraag?  

Stuur dan een mailtje naar laurien.meijer@sinaicentrum.nl!Twee Boekentips:Het boek 'Ik wil jullie iets vertellen' helpt om met kinderen te praten over psychische problemen van hun ouders. Het boek is bedoeld voor jongere kinderen, kinderen van de basisschoolleeftijd, ouders en hulpverleners. Maar ook volwassen die zijn opgegroeid met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen vinden in het boek veel (h)erkenning. Het boek geeft kinderen en hun ouders een gezamenlijke taal (en beelden) voor een gezonde communicatie over wat er thuis aan de hand is. Hier is een stukje van het boek ook als inkijkexemplaar te bekijken. 

In het boek 'Het Oordeel Voorbij' beschrijft Silvia Rikmanspoel hoe ze is opgegroeid bij een moeder die regelmatig aan depressies leed en hoe dat op haar van invloed is geweest in haar hele leven. In haar boek beschrijft ze openhartig haar ervaringen, de onzekerheid, eenzaamheid en haar angsten. Zelf kreeg ze last van de eetstoornis boulimia nervosa. Met het delen van haar verhaal wil ze aandacht vragen voor alle kinderen die opgroeien met een ouder met psychische problemen, en voor eetstoornissen. Ze wil een taboe doorbreken. Het boek bevat thema's en levenslessen die voor veel mensen herkenbaar zijn. 


En beluister hier de rap van Robbert! 

Infographic KinderombudsmanIn de Week van de Jonge Mantelzorger heeft de Kinderombudsman de uitkomsten van het project Hoor je mij wel? gepresenteerd. 


De Kinderombudsman heeft kinderen en jongeren waarvan de vader of moeder ziek of verslaafd is gevraagd een tijdlijn te maken van hun eigen verhaal. De vraag die centraal stond was: op welk moment had jij welke informatie, hulp of steun nodig? De tijdlijn geeft vanaf het moment dat er nog geen hulp is in het gezin tot het moment dat kinderen zich losmaken van hun ouders per fase weer welke problemen de kinderen en jongeren tegenkwamen en hoe dit volgens hen beter kan.

Lees de uitkomsten in deze Infographic.
sluiten